نمایش دادن همه 2 نتیجه

سورس ارتباط سریال بیسیم با ماژول ESP8266

100,000 تومان
با پروگرم کردن این دو سورس در دو ماژول esp8266 می توانید ارتباط سریال دوطرفه بین دو ماژول برقرار کنید

سورس مانیتورینگ دمای گلخانه از طریق SMS و تماس

150,000 تومان
در این پروژه از برد ESP32  و ماژول SIM800l استفاده شده است و برای دریافت دما از سنسور DHT11 استفاده