دفتر خط دار100 برگ سیمی طلقی رنگی

25,000 تومان
  • نوع صحافی : سیمی

  • نوع جلد : انعطاف‌پذیر

  • فرم صحافی : عمودی

  • جنس جلد : طلقی

  • تعداد برگ : 100

دفتر مشق 100 برگ سیمی

25,000 تومان
  • نوع صحافی : سیمی

  • نوع جلد : انعطاف‌پذیر

  • فرم صحافی : عمودی

  • جنس جلد : طلقی

  • تعداد برگ : 100